I                                                                               I
Tellimustööd - kavandan Teie koduhoovi, kontori või suve-
majaga täpselt sobiva sepise, et anda tehtule viimane lihv paigaldan selle vajadusel ise. Minu sepatööd poest ei leia!

Materjalisobivus
- sepatöö kavandamisel kaalun põhjalikult,
mis materjal ning  millises koguses vastab vajadusele, käe- pärasusele ja vastupidavusele.
  Õige materjal, õiges kohas!


Kestvus - õige viimistluse ja materjali varuga sepatöö peab sihipärasele kasutusele, rooste hävitustööle ning  paha- tahtlikule jõuproovile vastu. Hea kujundusega sepis on ajatu!

Kestvus - õige viimistluse ja materjali varuga sepatöö peab rooste hävitustööle, pahatahtlikule jõuproovile, sihipärasele kasutusele päriselt vastuHea kujundusega sepis on ajatu!

Kordumatus - täpse sepatöö kujundamisel vajan teadmist
kellele ja kuhu see läheb. Kuna kõik inimesed ja kohad on
erinevad, samuti minu tehtud tööd.
Omapärased sepised!

Ajakulukus - hea sepis nõuab aega, tihti on ajakulu keeru-
line ette näha, kuna iga töö on kordumatu looming ja selle kvaliteet mulle kõigest tähtsam. Kiiret sepatööd ma ei luba!
 
Otstarbekus - tihti nõuab sepise tulevane koht eri-tehnilist lahendust, teen sobiva kujunduse, mille iga haamrilöök ja
detail teenib eelkõige kasutusotstarvet. Praktiline sepatöö
!


I                                                                                 Tellimustööd Kordumatu Ajakulukus Materjalisobivus
Alar Tamme sepikoda  I  Ujula 98, Tartu  I  alar@separaud.ee  I  +372 525 1677