Postament for fire

Tartu 2017
Postament on mõeldud korraga ühe, selleks otstarbeks ettevalmistatud, puupaku põletamiseks, et tuli ei kahjustaks ümbritsevat muru- või kivipinda. Ühel on murukamarasse surumise tarvis jalgadel teravikud, teine aga on vabama kasutusega põletamise postament. Tänud hääle kundele Maele mõtte eest!
Previous
Blacksmith's credo
Next
Ash door