Ash door

Kastani 2017
Vana rikkaliku akantusmotiiviga malmist ahjuukse juurde oli tarvis sobivat tuhaluuki. Niisiis polnudki teist võimalust kui see kavandada ja valada. Koos Kahrut Vilbastega valmis luugi kipsist mudel ja malmivalu tegi Valumehaanika AS. Muide ahjuuks ise on valatud saksa ajal R.Fette töökojas Mitau linnas, mis on
tänane Jelgava Lätimaal.
Previous
Postament for fire
Next
Fireplace