Vespriküünlajalg

Tartu 2010
Tartu Püha Luuka koguduse õhtupalvuse küünlajala kavand ja selle üks puitdetail tulenes kirikuhoone moodsast sisustusest, kus on palju sirgeid puitpindasid ja lakoonilised valgustid. Küünlahoidja seisab
tugevalt maas tervenisti 37 kiloga!
Eelmine
Saapariiul
Järgmine
Küünlajalg Kolm õde